mgr inż. Joanna Ballada
Tłumacz Przysięgły języka czeskiego
soudní tlumočnice českého jazyka


      

ul. Budzysza Wosia 14a/2
PL - 71-273 Szczecin

Nieurzędowe tłumaczenia z języka słowackiego na język polski
Neúradné preklady zo slovenčiny do poľštiny